Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bistand i saker om psykososialt barnehage- og skolemiljø

Sør- Varanger kommune har utarbeidet og vedtatt en handlingsplan for et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø i skolen. Denne forplikter kommunen til å jobbe for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, utestenging, vold, diskriminering eller rasisme, verken på skolen eller skoleveien. Dette arbeidet hjemles i Opplæringslovens § 9A.

Barnehagens styrer og skolens rektor har ansvaret for å sikre at aktivitetsplikten følges. PP- tjenesten kan bistå i arbeidet både i forebygging og ved melding eller varsel. Dette kan dreie seg om saker som omhandler mobbing eller annen form for utrygg barnehage- og skolehverdag. Arbeidet kan bestå i identifisering, drøfting og tiltaksutvikling. 

Når kartleggingen og identifisering av læringsmiljøsituasjonen er gjennomført, skal rektor igangsette arbeidet på flere nivå.

Barnehager- og skoler har et stort fokus mot forebygging. Den kanskje viktigste faktoren for å fremme et trygt og godt leke og læringsmiljø, som hindrer utenforskap, er tilstedeværende og varme voksne som lærer barn sosial kompetanse.

PPT kan også bidra med råd og veiledning.

Ønsker du mer informasjon om PPT sitt arbeid kan du kontakte PPT.

 

Kontaktinformasjon til PPT-avdelingen :
Besøksadresse: Postgården 2. etg , 9900 Kirkenes
Postadresse: Postboks 406, 9915 Kirkenes
Epost: postmottak@svk.no  ppt@svk.no
Telefon: +47 789 77 434 / 92088141

Sist oppdatert 12. mai 2023