I søknaden om fritak kan du søke om fritak fra:
Nasjonal prøve
Sentralt gitt eksamen (Skriftlig eksamen) §3-21
Lokalt gitt eksamen (Muntlig) §3-21
Opplæring og eksamen §1-11
Vurdering med karakter i fag
Opplæringsplikt

Du blir bedt om begrunnelse for søknaden. For de aller fleste tilfeller kan dette utføres ved avkryssning i liste av ofte benyttede begrunnelser, dersom ingen av begrunnelsene passer din søknad kan du begrunne i felt merket "annet".