Fotturperlen Elvenesparken er en av våre enkleste og mest tilrettelagte perleturer. Denne korte turen går langs Pasvikelvens bredde med målpunkt i Elvenesparken. Her finnes bålplass med benker og en flott Gapahuk med utsikt over Pasvikelva. Traseen er oversiktlig og lett å følge.