Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Generelt

Kirkenes kompetansesenter er Sør-Varanger kommunes voksenopplæringssenter, og har ansvar for Grunnskole for voksne, og spesialundervisning for voksne på grunnskolens område.

Målgruppe

Målgruppen er personer over opplæringspliktig alder, og som har rett til spesialundervisning på grunnskolens område.

Kriterier/vilkår

Personer som ønsker spesialundervisning må sende søknad om dette til Kirkenes kompetansesenter. Søknadsskjema finnes på Kirkenes kompetansesenteres hjemmeside.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener at vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 06.04.2016 08:00