Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hva skjer etter henvisning?

 

INDIVIDARBEID

Når en henvisning er mottatt ved PPT starter et arbeid bestående av vurdering, kartlegging og en helhetlig utredning av innholdet i henvisningen. Dette gjøres av en PP- rådgiver, som et ledd i kartleggingen av om henvisningen er en sak for PPT. Arbeidet består vanligvis av samtale med foresatte og barnehage/ skole. Det gjennomføres også observasjon og samtale med barnet i barnehagen/ eleven i skolen, samt vurdering av barnehagens/ skolens beskrivelse i pedagogisk rapport.

Når henvisningen er vurdert fortsetter den aktuelle rådgiver sine undersøkelser/ utredninger og sitt samarbeid med foresatte, barnehage/ skole frem mot sakkyndig vurdering. Sakkyndig vurdering skal tilkjennegi en vurdering av om barnets behov kan dekkes med tilpasninger i det ordinære tilbudet, eller om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp (barnehagen) eller spesialundervisning (skolen).

Behov for videre oppfølging fremkommer i den sakkyndige vurderingen. I tilfeller hvor det er aktuelt med videre oppfølging fra PPT, vil dette som oftest være i tilfeller hvor PPT vurderer at barnet/ eleven bør utredes for spesifikke diagnostiske vansker, eller at barnehagen og skolen trenger kontinuerlig veiledning og rådgivning på tiltakene i sakkyndig vurdering. PPT kan også gi anbefaling om henvisning til andre instanser. Etter sakkyndig vurdering kan barnet/ eleven bli skrevet ut fra PPT.  

 

PPT kan også, ved behov og kapasitet, delta i barnehagens og skolens samarbeidsmøter med foresatte.  

 

PPT utreder og gir råd og veiledning ved følgende vansker

  • Språk og talevansker

  • Lærevansker eller fagvansker

  • Lese og skrivevansker/ dysleksi

  • Spesifikke språkvansker / impressive og ekspressive

  • Matematikkvansker/ dyskalkuli

  • Konsentrasjonsvansker

  • Sosiale og emosjonelle vansker

  • Atferdsvansker

  • Syn og hørselsvansker

 

Dersom PPT ikke har tilstrekkelig kompetanse til utredning i en sak, innhenter PPT fagkompetanse utenfra, som oftest fra Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped).

 

 

 

 

Kontaktinformasjon til PPT-avdelingen :
Besøksadresse: Postgården 2. etg , 9900 Kirkenes
Postadresse: Postboks 406, 9915 Kirkenes
Epost: postmottak@svk.no  ppt@svk.no
Telefon: +47 789 77 434 / 45412711

bilde ppt[1]
Publisert | Oppdatert 12. juni 2018
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk