Brannvesenet består av

  • Beredskapsavdeling: 8 heltids- og 10 deltidsanssatte, som har den operative brann- og redningstjenesten. Beredskapsavdelingen ledes av brannsjefen.
  • Forebyggende avdeling: 2 feiere som også har tilsyn med særskilte brannobjekter. Forebyggende avdeling ledes av varabrannsjefen.