Det har vært utlyst navnekonkurranse på begge skolene. Alle ansatte, elever og foreldre har fått invitasjon til å komme med navneforslag til både skole og idrettshallen. Forslagene er levert skriftlig til kontoret på de respektive skolene. Det er kommet inn 67 navneforslag på skolen og 18 navneforslag på hallen. Av disse er det 14 ulike navneforslag på skolen og 10 ulike navneforslag på hallen:

Navneforslag skole

Antall forslag

Navneforslag hall

Antall forslag

Skole 9910

34

Sentralhallen

2

Bjøsa

1

Storhallen

1

Bjørnevatn skole

5

Gruvehallen

2

Gruvebyen skole

4

Bjørnehallen

4

Bjørneskolen

2

Idrettshallen

2

Sandbjørn skole

4

Nybrottshallen

1

Bjørnsand

1

Malmhallen

2

Fjellskolen

1

Kongehallen

1

Nybrottsveien skole

4

Soltoppen flerbrukshall

1

Nybrott skole

4

9910-hallen

1

Sandnes og Bjørnevatn skole

4

 

 

Solhaugen skole

1

 

 

Soltoppen skole

1

 

 

Lukas skole

1

 

 

 

Mange har nok hørt "skole 9910" - og dette er kun byggets prosjektnavn. 9910 Bjørnevatn ble felles stedsadresse for Sandnes og Bjørnevatn, men begrepet «9910» har større rotfeste i Bjørnevatn og brukes bl.a. i promoteringen av Bjørnevatn idrettslag. Man bør være forsiktig med bruk av postnummer ved valg av navn, da disse kan forsvinne eller erstattes - slik bl.a. 9913 Sandneskrysset har gjort. Et annet moment er at skolen også kan bli nærskole for beboere på Hesseng. Kommunen har ikke tradisjon for å velge postnumre som navn på sine bygg, og rådmannen fraråder derfor at navnet «Skole 9910» velges - også ut fra at navn skal være varige og overleve omskiftninger. Rådmannens innstilling er derfor basert på bruken av historiske navn - navn som forteller om stedets kulturhistorie

Saken skal behandles av utvalg for levekår 21. januar og formannskapet 23. januar - og rådmannens innstilling lyder: 

NYBROTTSVEIEN SKOLE og NYBROTTSHALLEN.