Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Systemrettet arbeid

SYSTEMARBEID

Alle barn og unge i barnehage og skole har rett til et tilpasset barnehage- og opplæringstilbud. For å kunne gi dette, beskriver barnehagelovens § 19 c og opplæringslovens § 5-6 at PPT skal hjelpe barnehagen og skolen med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringstilbudet bedre til rette.

PP- tjenesten skal gi et sterkt bidrag til systemrettet arbeid. Tidlig innsats og forebygging skal føre til at man unngår utvikling av ulike typer vansker hos barn og unge. Det å jobbe bredt og systematisk med barnehagen som læringsarena, med læringsmiljøarbeid og tilpasset opplæring i skolen, uavhengig av henvisning, vil medføre at flere barn og unge i Sør- Varanger kommune kan ivaretas innen det ordinære og tilpassede barnehage,- og opplæringstilbudet. Det langsiktige perspektivet er at ved å jobbe forebyggende og systemisk vil en på sikt, forhåpentligvis, oppnå at færre trenger spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

 

Av denne grunn retter PP- tjenestens fokus på systemarbeid seg i stor grad mot å se på forutsetninger i læringsmiljøet. Økt systemrettet arbeid bidrar til at elever i større grad får tilpasset sin opplæring. Man retter ikke bare årsakene i og rundt barnet, men retter i større grad søkelyset på samspill og relasjon i barnets hverdag.

I dette inngår at PPT også ser på klasseledelse, organisering, struktur, regler, rammer og rutiner skolen og den enkelte lærer har for å skape læring og trivsel i klasserommet.

 

Sør- Varanger PPT innfører derfor satsningsområder som gjenspeiler dette perspektivet:

  • Henvisningsskjema «systemhenvisning» for alle barnehager og skoler ved behov for veiledning og rådgivning på læringsmiljø

  • Informasjon om hva PPT observerer

  • Faste dager for oppfølging på de fire største skolene i kommunen

  • Faste dager for oppfølging på for fire barnehager i kommunen.

  • Samarbeid med skolenes ressursteam ved individ og systemarbeid

  • Medvirkning i beredskapsteam mot mobbing.

  • Medvirkning i barnehagenes og skolenes utviklingsarbeid.

 

Kontaktinformasjon til PPT-avdelingen :
Besøksadresse: Postgården 2. etg , 9900 Kirkenes
Postadresse: Postboks 406, 9915 Kirkenes
Epost: postmottak@svk.no  ppt@svk.no
Telefon: +47 789 77 434 / 45412711

bilde ppt[1]
Publisert | Oppdatert 12. juni 2018
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk