Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Systemrettet arbeid

Alle barn og unge i barnehage og skole har rett til et tilpasset barnehage- og opplæringstilbud. For å kunne oppnå godt utbytte av hverdagen i barnehage og skole beskriver barnehagelovens § 33 og opplæringslovens § 5-6 at PPT skal hjelpe barnehagen og skolen med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringstilbudet bedre til rette for barn med særlige behov.

PP- tjenesten skal etter loven gi et bidrag til systemrettet arbeid. Tidlig innsats og forebyggende arbeid skal føre til at barn unngår skjevutvikling. Det å jobbe bredt og systematisk med barnehagen som læringsarena og med læringsmiljøarbeid og tilpasset opplæring i skolen, uavhengig av henvisning, vil medføre at flere barn og unge i Sør- Varanger kommune kan ivaretas innen det ordinære og tilpassede barnehage,- og opplæringstilbudet. Det langsiktige perspektivet er, at ved å jobbe forebyggende og systemisk i laget rundt barn vil en oppnå at færre trenger spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

PP- tjenesten har utviklet systematisk samarbeid med skolene i kommunen, hvor rådgivere deltar i fast "ressursteam" èn dag per. måned. Dette skal også fases inn i barnehagene i 2023.

 

 

Kontaktinformasjon til PPT-avdelingen :
Besøksadresse: Postgården 2. etg , 9900 Kirkenes
Postadresse: Postboks 406, 9915 Kirkenes
Epost: postmottak@svk.no  ppt@svk.no
Telefon: +47 789 77 434 / 92088141

Sist oppdatert 12. mai 2023