Ordensreglementet omfatter skolen, inklusive skoleveien, og gjelder for alle aktiviteter i skolens regi, uavhengig av tid og sted. Ordensreglementet gjelder også på skolens digitale arenaer. Ved spesielle arrangementer og turer i skolens regi kan det være aktuelt å avtale utfyllende regler.

 

Les ordensreglementet her