Alle barnehage i Sør-Varanger skal formidle samisk kultur. I denne forbindelse er det viktig at personalet har kompetanse, bl.a. for å reflektere over følgende:

 

  • Hvordan er den samiske kulturen en del av innholdet i vår barnehage?
  • Hvordan legger vi til rette for at barna møter barna samisk språk i vår barnehage?

 

20200116_102006 (004)_1200x900.jpg

Berit Alette Mienna arbeider med samisk kulturfag i kulturskolen. En del av hennes arbeid er i barnehagene, der hun bl.a. formidler joik, sang  og fortellinger til barn og voksne. Sammen med Vigidis Rask holdt de et flott kurs med tema Sør-Varanger kofta og joikesang til Samefolkets dag.

 

Rammeplan for barnehager:

 

Samiske barn i barnehage skal få støtte til å bevare og utvikle sitt språk, sin kunnskap og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor. Innholdet i barnehagetilbudet til samiske barn utenfor samiske distrikt skal tilpasses barnas samiske bakgrunn. Dette innebærer at samiske barn og foreldre har rett til å forvente at personalet har kjennskap til, og legger vekt på, at også den samiske kulturen skal være en del av barnehagens innhold. Det skal legges til rette for at barna også kan få møte samisk språk.

 

20200116_090852_2000x1500.jpg