I Sør-Varanger kommune jobber alle skolene med bekjempelse av mobbing, og det blir fulgt opp av politikere og rådmann slik at vi er sikre på at vi gjør vårt aller beste for å bekjempe mobbing. Alle har et ansvar, hvis man står og ser på mobbing uten å si ifra - så er man ikke noe bedre enn mobberne!

Les handlingsplan for et godt fysisk og psykososialt miljø i grunnskolen her.

Hvis du eller noen du kjenner blir mobbet på skolen så må du gjøre følgende:

  • Si ifra at dette ikke er lov!
  • Si ifra til lærer, rektor eller foreldre.
  • Vær en god venn og bry deg om de som er rundt deg.

Hva er mobbing?

Hvis du lurer på hva mobbing er så kan du besøke siden til barneombudet, de jobber for at alle barn i Norge skal trives på skolen og ikke oppleve mobbing. Læringsmiljøsenteret i Stavanger jobber med å gjøre læringsmiljø (hvordan du trives på skolen) så god som mulig i alle kommuner, du kan besøke deres hjemmeside her for å lære mer eller gi et tips til andre elever og også voksne.

Avdekke, forebygge, stoppe og følge opp mobbing

Utdanningsdirektoratet har en side som kan være til hjelp for foreldre, elever og skolen din med hvordan man avdekker, forebygger, stopper og følger opp mobbing. Trykk her for å komme til siden.

Manifest mot mobbing

Sør-Varanger kommune har underskrevet et manifest mot mobbing. Du kan lese det her.