Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Logoped

PPT innehar kommunens logopedtjeneste, både for barn og voksne.

Logopedens arbeid i PPT er todelt. Logoped inngår som del av PP- tjenestens rådgiverteam og utarbeider sakkyndig vurdering for barn og unge i kommunens barnehager og skoler. I tillegg jobber logopeden «behandlende» med barn og voksne som trenger spesifikk behandling.

 

Logopedene jobber fortrinnsvis med språk og talevansker hos barn og voksne. Vanskene kan være:

  • Sen eller avvikende språkutvikling

  • Uttalevansker (dysartri/ motoriske talevansker)

  • Artikulasjonsvansker

  • Spesifikke språkvansker

  • Stemmevansker/ vansker med å bruke stemmen

  • Stamming/ løpsk tale

  • Afasi (språkvansker etter hjerneslag)

  • Dysfagi (svelgvansker)

  • Lese- og skrivevansker

 

For henvisning til logoped har PPT utarbeidet et skjema for barn og unge, og et for voksne.

Barn/ unge:
Hvis foresatte henviser i samarbeid med barnehage eller skole, skal det utarbeides pedagogisk rapport. Syn og hørsel skal altid være undersøkt, og være av nyere dato.

Voksne:
Voksne henviser seg selv, eller i samarbeid med lege. Her gjelder det ikke noen regler om syn og hørsel.

 

Kontaktinformasjon til PPT-avdelingen :
Besøksadresse: Postgården 2. etg , 9900 Kirkenes
Postadresse: Postboks 406, 9915 Kirkenes
Epost: postmottak@svk.no  ppt@svk.no
Telefon: +47 789 77 434 / 45412711

bilde ppt[1]
Publisert | Oppdatert 09. november 2017
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk