Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontaktinformasjon

Enhet for tekniske tjenester forvalter, drifter, vedlikeholder og bygger kommunens infrastruktur, og har kontorsted på Rådhuset. Vi består av avdelingene

- Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

- Vann, avløp og renovasjon (VAR)

- Vei

- Renhold

- Prosjekt (nybygg)

 

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder for tekniske tjenester Tommy Salmi Nilsen 78977521
Avdelingsleder vann, avløp og renovasjon Tor-Arne Limstrand 78977525
Avdelingsleder forvaltning, drift og vedlikehold Kjetil Labahå 78977527
Avdelingsleder renhold Eeva-Maria Leinonen 78977529
Vakttelefon vann og avløp   92040014
Vakttelefon vei   41360352