Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Naturforvaltning

Naturforvaltning omfatter bærekraftig bruk av natur og naturmangfold, friluftsliv, natur- og miljøvern. Målet med forvaltningen er å finne en balansegang mellom naturens tålegrense og samfunnets ønsker.

 

Aktuelle naturforvaltningssaker kan være:

Miljøhensyn og arealbruk:

Hver gang det planlegges arealbruksendringer skal det utføres konsekvensutredninger i forbindelse med miljø- og naturhensyn.

Restaurering og skjøtsel:

Restaurering er å gjenopprette økologiske funskjoner og prosesser i områder som har vært utsatt for større inngrep. Skjøtsel kan være aktuelt for enkelte områder der man ønsker å opprettholde artsmangfoldet eller bekjempe fremmede arter.  

Et eksempel fra Sør-Varanger er Sää’msjidd (Skoltebyen/Koltakylä) i Neiden, området er en del av ordningen Uvalgt Kulturlandskap. Her drives det årlig skjøtsel for å bevare østsamisk historie og landskapsmessige verdier.

Se nettsidene til Ä´vv Skoltesamisk Museum og Statsforvalteren for mer informasjon om Skoltebyen:

Ä´vv Skoltesamisk Museum - Tana og Varanger Museumssiida (dvmv.no)

Skoltebyens utvalgte kulturlandskap | Statsforvalteren i Troms og Finnmark    

Bruk og vern av naturens ressurser:

Naturens ressurser kan forvaltes gjennom å tilrettelegge for og regulere naturbruk som jakt, fiske og friluftsliv. For å redusere tap av arter er flere områder vernet som landskapsvernområder, nasjonalparker eller naturreservater. I de fleste verneområdene er det fortsatt mulig å utøve klassisk friluftsliv, men det kan være at enkelte områder har ferdselsrestriksjoner i sårbare perioder av året. Det er derfor viktig å sette seg inn gjeldende regelverk for hvert enkelt område før man oppsøker dem. Sør-Varanger kommune har ni verneområder.

Se sidene under for mer informasjon om jakt, friluftsliv og fremmede arter (Informasjon kommer).

 

 

skoltebyen iA