Oppslagsverket gir en samlet oversikt over offentlige tjenesters ansvar og virkemidler, og tiltak som kan bidra til å motvirke at ungdom faller utenfor skole og arbeidsliv.

Her finner du artikkel om oppslagsverk

Her finner du oppslagsverk for deg som jobber med tiltak og tjenester for ungdom