Jarfjord Helselag serverer lunsj til elevene etter svømmeundervisningen og Sør – Varanger sjølaksefiskarlag har et opplegge med elevene som går på fangst og prekverering av fisk. Skolen har også egen båt som brukes i undervisningen når elevene skal se på gamle tufter, landskapsformer eller fiske i fjorden.

Skolens visjon er: «Gjennom aktiv deltakelse skal vi sammen skape et skolemiljø der alle lærer, mestrer, trives og får utfordringer»