Viser til vedtekter for Sør-Varanger kommunale barnehager § 6.3; Bytte av barnehage: Søknadsfrist for bytte av barnehageplass er 1. februar.

 

Viser også til Lov om barnehager § 12: Samordnet opptaksprosess i kommunen: Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.

Søknadsfrist for bytte av barnehageplass er 1. februar.