Last ned skoleruta 2016-2017 for Sør-Varanger kommune

(Kalenderfuksjonen "www.svk.no/Skoleruta" er også oppdatert med disse datoene/hendelsene.)

 

Merknader

August

Kurs - og planleggingsdag 17., 18., og 19. august

Skolestart 22. august

September

 

Oktober

Høstferie 3., 4., 5., 6. og 7. oktober

November

Kurs - og planleggingsdag 7. november

Desember

Siste skoledag før jul 21. desember

Januar

Kurs- og planleggingsdag 3.januar

Skolestart 4. januar

Februar

Vinterferie 22., 23., og 24.februar

Mars

 

April

Påskeferie 10. – 17. april

Mai

Skolen holder fridag: 26. mai

Allmenne fridager: Grunnlovsdagen 17. mai, Kristi himmelfartsdag 25. mai

Juni

Siste skoledag 22. juni

Allmenne fridager: 2. pinsedag 5. juni