Last ned skoleruta 2014-2015 for Sør-Varanger kommune

   

 

Man

Tirs

Ons

Tor

Fre

Sum elev dager

Sum lærer dager

Merknader

Nasjonale prøver

August

1

1

1

2

2

7

10

Skolestart 21. august
 Kurs - og planleggingsdag 18.19.20. august

 

September

5

5

3

3

3

19

20

Høstferie 24. 25. 26.september.
Kurs- og planleggingsdag 24.

Nasjonale prøver regning og lesing: 15-september - 10.oktober
Nasjonale prøver lesing: 8. og 9.trinn 17.september

Oktober

4

4

5

5

5

23

23

 

Nasjonale prøver lesing: 5 trinn 15.oktober
Nasjonale prøver regning og lesing: 13. - 25.oktober                              

November

4

4

4

4

4

20

20

 

 

Desember

3

3

3

3

3

15

15

Siste skoledag før jul 19. desember

 

Januar

4

4

4

4

4

20

21

Skolestart 5. januar
Kurs- og planleggingsdag 2.januar

 

Februar

3

4

4

4

4

19

20

Elevfri 16.februar
Kurs- og planleggingsdag 16.februar 

 

Mars

4

4

3

3

3

17

17

Vinterferie 4.5. og 6.mars
Påskeferie fra 30.mars

 

April

3

4

4

4

3

18

18

Påskeferie 30.mars - 6.april

 

Mai

3

4

4

3

3

17

 

 17

 

Elevfri:  15.mai

 

Allmenne fridager: 1., 14., 17., 25., mai

 

 

 

Juni

3

3

3

3

3

15

15

Siste skoledag 19. juni

 

Sum

37

40

38

38

37

190

196

 

 

 

Kurs- og planleggingsdager for lærere: 18.19.20.august 2014: 3 dager, 24.september 2014: 1 dag,  02.januar 2015: 1 dag,  16.februar 2015: 1 dag,  til sammen 6 dager