Denne søknaden benyttes av fremmedspråklige som ønsker særskilt norskopplæring.
I søknaden må du oppgi hovedspråket eleven snakker til daglig, hvor lenge eleven har gått i norsk skole og om eleven tidligere har hatt særskilt norskopplæring.