Dette søknadsskjemaet lar deg søke om fri eller permisjon.
I tillegg til dato for fri/permisjon må du begrunne søknaden med årsak.

Fri velges dersom det søkes for feriereise eller lignende.
Permisjon velges dersom det søkes for:
-Reise i forbindelse med sykdom, behandling eller begravelse
-Reise i forbindelse med idrett
-Reise på grunn av verv i politisk parti eller verv i frivillig organisasjon
-Religiøs høytid
-Lovpålagt oppmøte (vitne i rettsak, avhør o.l.)