Vi tilbyr hjelp til deg med psykiske lidelser, i krise eller deg som sliter i hverdagen - samt familie og pårørende.

Våre tjenester er gratisk, og henvisning er ikke nødvendig.