KONTAKTINFORMASJON:

I psykisk helse og rus jobber vi tett sammen. Vi utfyller hverandre med forskjellig og allsidig bakgrunn og utdannelse.

Vi ønsker å være en støttespiller for mennesker når noe er tungt eller vanskelig.

Psykisk helse og rus har kontorer i 2. etg. på Spareland.

Navn

Tittel

Telefon. Nr.

Gøril Jensen

Avdelingsleder

99796559

Astrid Ramberg

 

98268439

Anne Sofie Soini

 

45297047

Anita Gade-Lundlie

Arbeidsleder

93420434

Line Bednarczyk

 

98268437

Renate Kristiansen

 

41273611

Marit Bornøy

 

41267811

Lisa Jerijervi Soini

 

41320766

Silje Hoff

Ruskonsulent

92067301

Marianne Frydstad

 

92482444

Geir Ove Kristensen

 

93008198

Ingvild Trøyte

Kommunepsykolog

45844501

Miljøteamet

 

78971796/78971795

Brann

Nødhjelp

110

Politi

Nødhjelp

112

Ambulanse

Nødhjelp

113

 

Kommunepsykologen har kontor ved psykisk helse- og rus, og jobber 50% med barn/unge i denne tjenesten. Her finner du mer informasjon.

 

bilde2nett.png