Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolehelsetjenesten

Tjenestens målgruppe:

Alle elever i grunnskole og videregående skole.

Formål med tjenesten:

Bidra til å fremme god fysisk, psykisk og sosial helse blant barn og unge.

Bidra til å gjøre barn og unge i stand til å kunne påvirke faktorer som fremmer deres helse, trivsel og mestring.

Tjenesten omfatter:

Skolene i Sør- Varanger har en helsesykepleier tilknyttet den enkelte skole.

Skolehelsetjenesten har en lege som foretar de rutinemessige undersøkelsene på skolestartundersøkelsen på elever i 1. klasse.

I tillegg til vaksinering, undervisning og anbefalte helseundersøkelser, så vil det være oppfølging av elever ved behov. Dette skjer ved at foreldre, lærere eller eleven selv tar kontakt.

Skolehelsetjenesten samarbeider med mange instanser, f.eks. fysioterapitjenesten, barnevern, PPT og skolen.

Skolehelsetjenesten har fast kontortid hver uke ved de største skolene. 

  • Lenker
  • Lover og forskrifter
Sist oppdatert 04. oktober 2021