Målgruppe:

Gravide med familie og barselkvinner.

Formål med tjenesten:

Å sikre at den gravide og fosterets helse og velvære ivaretas på best mulig måte, slik at svangerskap og fødsel forløper med minst mulig risiko for begge.

Beskrivelse:

Jordmortjenesten er et tilbud til den gravide og hennes familie. Tjenesten individualiseres ut fra den enkeltes behov. Gravide kan selv velge mellom å gå til lege eller jordmor, eller kombinere. Første kontroll hos jordmor eller lege er rundt 8. - 12. svangerskapsuke. Er det behov for oppfølging tidligere, kan time bestilles når graviditeten er bekreftet.

Svangerskapskontrollene legges vanligvis til følgende svangerskapsuker:

Uke 8 - 12         -   første kontroll hos jordmor eller lege

Uke 18 - 19       -   ultralydundersøkelse

Uke 24  kontroll

Uke 28  kontroll

Uke 32  kontroll

Uke 36  kontroll

Uke 38  kontroll

Uke 40  kontroll

Uke 41  kontroll

Om innhold i konsultasjonene: Svangerskapskontroller - helsenorge.no

 

Bruk av tjenesten:

Den gravide må selv bestille time hos jordmor eller lege til førstegangsbesøk.

Ha alltid med helsekort for gravide og morgenurinprøve til svangerskapskontroll.

Vi har også utlån av hjelpemidler til gravide og ammende.

 

Timebestilling:

Timebestilling ved henvendelse til helsestasjonens ekspedisjon per telefon eller oppmøte.

Ekspedisjonen/telefonen er betjent:

Mandager- tirsdager- torsdager: kl 08.30- 14.30

Onsdager: kl 10.00-14.30

Fredager: ekspedisjonen er ubemannet. Fredager tar vi imot meldinger på telefonsvarer, og ringer tilbake.

Telefonnummer: 78 97 76 70

Besøksadresse: Helsestasjonen, Storgata 2, 3.etasje i Amfi senteret.