Hva er helsestasjon 0-5 år?

Helsestasjonstjenesten for 0-5 år er en et lovpålagt, gratis, lett tilgjengelig lavterskeltilbud for alle barn og deres foreldre.  Våre oppgaver er å fremme helse og forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning. Når barnet er født, vil helsestasjonen ta kontakt med dere innen 1 uke etter hjemkomst, og avtale tid for hjemmebesøk. Barnet vil få avtaler på helsestasjonen etter fastsatt program. Dere kan også bestille time selv ved behov. På helsestasjonen blir barnet fulgt opp med anbefalte regelmessige konsultasjoner og undersøkelser av helsesøster og lege. I løpet av 0-5 år får de tilbud om 14 anbefalte konsultasjoner på helsestasjonen.

Det helsefremmende og forebyggende arbeid omfatter:​

 • Helseopplysning
 • Veiledning
 • Helseundersøkelser og vaksinasjoner
 • Oppfølging av sped- og småbarn med spesielle behov
 • Oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte

Lavterskeltilbud

Du kan alltid ta kontakt med helsestasjon ved behov utover dette hvis behov. Du trenger ikke henvisning. Du kan be om tolk hvis du har behov for det. 

Barnet har rett til helsekontroller

Helsestasjonen samarbeider med fastleger, psykolog, ansatte i barnehagen, barnevern, koordinerende enhet, familieterapeuter, familievernkontor, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og spesialisthelsetjenesten ved behov. Loven gir barnet ditt rett til helsekontroller. Som forelder har du en plikt til å sørge for at barnet får sine helsekontroller. Oppfølgingen dere tilbys på helsestasjonen bidrar til at barnet får sine rettigheter oppfylt.

 

Åpningstider og timebestilling:

Timebestilling ved henvendelse til helsestasjonens ekspedisjon, per telefon eller oppmøte.

Ekspedisjonen/telefonen er betjent:

 • Mandager- tirsdager- torsdager: kl 08.30- 14.30

 • Onsdager: kl 10.00-14.30

 • Fredager: ekspedisjonen er ubemannet. Fredager tar vi imot meldinger på telefonsvarer, og ringer tilbake.

 • Telefon: 78 97 76 70

Fysisk besøk:

Åpningstid helsestasjonen: Alle hverdager kl. 08.00 - 15.30.

Gruppekonsultasjoner på helsestasjonen

Gruppekonsultasjoner foregår på helsestasjonen med helsesykepleier, og/eller fysioterapeut som gruppeleder. I gruppekonsultasjoner kan foreldre støtte hverandre og lære fra hverandres erfaringer. Gruppekonsultasjoner kan være nettverksskapende. Foreldre i samme situasjon kan få innsikt, forståelse og hjelp til å mestre foreldrerollen.

2-4 ukerskonsultasjon: "I trygge hender"- med helsesykepleier. I trygge hender er helsesykepleiere sitt eget materiell som skal benyttes på helsestasjonen for å forebygge, avdekke og avverge vold. Link til info og film: I trygge hender (nsf.no)

4 månederskonsultasjon; med fysioterapeut og helsesykepleier. Fokus på å styrke foreldres kompetanse med enkle tiltak som fremmer motorisk utvikling og fysisk aktivitet.

 

Av smittevernhensyn foregår disse konsultasjonene per dd som enkeltkonsultasjoner.

Barnevaksinasjonsprogrammet 0-5 år

Når får barnet ditt tilbud om de ulike vaksinene? - 

 • 6 uker 
 • 3 måneder
 • 5 måneder
 • 12 måneder
 • 15 måneder
 • Før og etter vaksinasjon:
 • Gi beskjed til helsesykepleier dersom
 • • barnet har allergi eller andre helseproblemer
 • • barnet nylig har fått medisiner eller andre vaksiner
 • • mor har fått medisiner som nedsetter immunforsvaret under svangerskapet og/eller mens hun ammer
 • Etter vaksinasjon bør man vente i 20 minutter før man forlater helsestasjonen. De fleste barn får liten eller ingen reaksjoner etter vaksinering, men noen kan få milde og forbigående reaksjoner, som lett feber. Får barnet feber over 39 ˚C og/eller nedsatt allmenntilstand, kan dette være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen.
 • Kontakt derfor lege hvis du er bekymret for barnet. Kombinasjonsvaksine Kombinasjonsvaksine gir beskyttelse mot flere sykdommer i en og samme sprøyte. Flere av vaksinene i programmet gis på denne måten. Det innebærer færre stikk for barnet og gir mindre reaksjoner på stikkstedet enn når vaksinene blir gitt hver for seg. Barnevaksinasjonsprogrammet i skolealder I løpet av grunnskolen får barnet tilbud om oppfriskning s doser av enkelte av vaksinene. På 7. trinn tilbys vaksine mot humant papillomavirus (HPV). 
 • Sykdommene barnet ditt tilbys vaksine mot: flyer-barnevaksinasjonsprogrammet_bm.pdf (fhi.no)