Retningslinjer for betaling i institusjon

Beregning av priser for sykehjemstjenester kan være kompliserte. Her finner du den komplette manualen: Retningslinjer for betaling i institusjon pr 14.11.20.pdf

Her finner du årets grunnbeløp (G'en)

Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av NAVs ytelser. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert år og blir fastsatt etter trygdeoppgjøret. 

Du finner siden som inneholder beregningen og gjeldende beløp her

Gebyrregulativ for 2021

Gebyrregulativet inneholder alle satser for egenbetaling i Sør-Varanger kommune. Du finner det her: Gebyrregulativ 2021.pdf