Søknadsskjema finnes i søknadssenteret. Skjemaet heter "Helse- og omsorgstjeneste - søknadsskjema". 

  • Du kan sende inn elektronisk skjema fra sidene, eller skrive ut et papirskjema
  • Papirsøknad skal sendes til Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker på vegne av deg. 

Saksbehandling

Vi tar kontakt og gjør avtale om et hjemmebesøk etter at vi har mottatt søknaden din. Dette hjemmebesøket danner grunnlaget for en helhetlig og faglig vurdering av søknaden, sammen med de opplysningene vi evt. innhenter fra andre instanser. Vi skal behandle saken så snart som mulig. Hvis det ikke er mulig å avgjøre dette innen 1 måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette, og du vil samtidig få informasjon om når vi regner med at saken er ferdig behandlet.

Ved akutt behov for hjelp, blir det iverksatt midlertidige tiltak.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen tre uker. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder vi vår avgjørelse, sender vi klagen videre til fylkesmannen eller kommunal klagenemd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du finner mer informasjon om hvordan du klager her: svk.no/klage