Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Regulativ for kommunale gebyrer 2023

Den som får utført tjenester etter dette reglement skal betale for tjenesten etter de satser og retningslinjer som fremgår av regulativet.

Gebyrer og brukerbetaling skal betales ved forfall. Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter og purregebyr etter enhver tid gjeldende satser. Purregebyret er 1/10 av inkassosatsen. Justisdepartementet justerer satsen årlig i henhold til utviklingen i konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå. Beløpet avrundes til nærmeste krone.

Forsinkelsesrentesatsen vedtas hvert halvår av departementet.

Krav som ikke betales etter første gangs purring overføres til Lindorff for videre innkreving og det påløper ytterligere gebyr etter retningslinjer for inkassosaker.

Næring

Torghandel

Torggebyr vedtas av kommunestyret. Torghandelen skal foregå på Torget ved Samfunnshuset i Kirkenes, og tildeling av plass skal skje skriftlig. 1 torgplass er begrenset til 20 m2 (4x5 m). Ved større behov må det leies flere torgplasser. Salg fra varebil på Torget har øvre grense for last/lengde: 7.500 kg og 7,5 meter.

Torgleien betales ved servicekontoret når tillatelsen hentes. Torgleien skal være betalt før torgplassen inntas. Leien er ikke mva-pliktig i henhold til merverdiavgiftsloven.

http://www.svk.no/leie-av-torg.404227.no.html -Torgforskriften har nærmere bestemmelser om torghandelen.

  Takst Tekst
Torgleie m/strøm 500,- pr.dag
Torgleie u/strøm 400,- pr.dag
Torgleie m/strøm 2 800,- pr.måned

Tilsyn - utsalgssteder for tobakk

Maksimal tillatt sats for tilsynsavgift er regulert i forskrift Registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer mv § 33. Det foreslås at tilsynsavgiften årlig økes til enhver tid gjeldende maksimalsats, som pr. 01.01.2023 er på kr 5.120,- pr. år.
 

Tilsynsavgift for utsalgssteder for tobakk 5 120,- Pr. år