Noen av våre tjenester har en egenandel. Dette inkluderer:

  • Korttidsopphold (inntil 60 døgn per år),
  • Langtidsopphold
  • Rehabiliteringsopphold
  • Dagsenter
  • Praktisk bistand
  • Matombringing
  • Trygghetsalarm
  • Fysioterapi
  • Utkjøring av hjelpemidler

Det er ikke egenbetaling for avlastning og praktisk bistand til egenomsorg. 

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.»

Her finner du årets grunnbeløp (G'en)

Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av NAVs ytelser. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert år og blir fastsatt etter trygdeoppgjøret. 

Du finner siden som inneholder beregningen og gjeldende beløp her

Retningslinjer for betaling i institusjon

Beregning av priser for sykehjemstjenester kan være kompliserte. Her finner du den komplette manualen: Retningslinjer for betaling i institusjon pr 21.04.23.pdf