Planleggingsdager barnehageåret 2023-2024

  1. Torsdag 17. august 2023
  2. Fredag  18. august 2023
  3. Mandag 13. november 2023
  4. Mandag   2. januar 2024
  5. Fredag    10. mai 2024 (Barnehagenes forslag, aventer behandling av SU)

Planleggingsdager barnehageåret 2024-2025

  1. Torsdag 15. august 2024
  2. Fredag 16. august 2024
  3. Mandag 18. november 2024
  4. kommer
  5. kommer