Planleggingsdager barnehageåret 2020 – 2021


1. Mandag 17. august 2020
2. Tirsdag 18. august 2020
3. Mandag 16. november 2020
4. Mandag 4. januar 2021
5. Dato avgjøres i hver barnehage