Dose 3

Koronavaksine dose 3 gis pr. nå til alle som:

 • Er over 50 år
 • Er i andre definerte risikogrupper (se lenger ned på siden)
 • Er helsepersonell

Vi oppfordrer deg til å bestille time, men du kan også bare møte opp.

Merk:

 • Dette gjelder de som har fått to doser vaksine tidligere
 • Det må være gått 6 måneder siden du fikk siste dose, 5  måneder hvis du er over 65 år.  Sjekk helst din vaksinedato selv på denne siden: helsenorge.no/vaksiner
 • Det må ha gått 1 uke siden du fikk influensavaksine
 • Vaksinetype er Pfizer for de over 65 år
 • Dose 3 vil fortrinnsvis være halv dose Moderna for helsepersonell.

Andre kriterier som gir rett til dose 3 av koronavaksinen

Følgende sykdom gir grunnlag for å få den tredje vaksinedosen:

 • Organtransplanterte, beinmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft-versus- host-sykdom som krever immunsuppresjon   
 • alvorlig og moderat primær immunsvikt    
 • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5   
 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon   

Legemidler på listen under gir grunnlag for å få den tredje vaksinedosen:

Abatacept (Orencia®)  
Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)  
Anakinra (Kineret®)   
Azathioprin (Imurel®)  
Baricitinib (Olumiant®)  
Belimumab (Benlysta®)   
Brodalumab (Kyntheum®)   
Certolizumab pegol (Cimizia®)  
Ciklosporin (Sandimmun®)  
Cortison >100 mg daglig   >1mnd  
Cyclofosfamid (Sendoxan®) *   
Dexametason >= 3 mg daglig   >1mnd  
Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)  
Filgotinib (Jyseleca®)   
Fingolimod (Gilenya®)  
Golilumab (Simponi®)  
Guselkumab (Tremfya®)   
Hydrocortison >= 80 mg  daglig  >1mnd  
Iksekizumab (Talz®)  
Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®) **  
Leflunomid (Arava®)  
Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)  
Metylprednisolon >= 16 mg daglig  >1mnd  
Mykofenolat (Cellcept®)  
Okrelizumab (Ocrevus®)   **, ***
Omalizumab (Xolair®)  
Ozanimod (Zeposia®)  
Prednisolon >= 20 mg daglig    >1mnd  
Rilonacept (Arcalyst®)   
Risankizumab (Skyrizi®)  
Rituksimab (MabThera®, Rixathon®) **, ***  
Secukinumab (Cosentyx®)   
Sulfasalazin (Salazopyrin®)  
Takrolimus (Prograf®)  
Tocilizumab (RoActemra®)  
Tofacitinib (Xeljanz®)  
Upadacitinib (Rinvoq®)  
Ustekinumab (Stelara®)  
Vedolizumab (Entyvio®)  

* Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd.   

** Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering.   

*** Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.   

Hva kreves av dokumentasjonen?

For notater, journalnotater eller epikriser må det gå fram av epikrisen:

 • Navn på pasient 
 • Navn på sykdommen 
 • Navn på sykehus eller sykehusavdeling 

For legemidler må det være resept, e-resept eller emballasje der navn på pasienten og legemiddelet framgår.

I tillegg må du ha med id-kort.

Hvor lang tid må det være gått siden forrige vaksinedose?

Det må være et intervall på minimum fire uker mellom andre og tredje dose.

Må dokumentasjonen være igjen på vaksinesenteret?

Nei. Vi noterer ned grunnlaget for vaksineringen i journalen. Du beholder papirene.

Hva med andre sykdommer som gir nedsatt immunforsvar?

For dem som har sykdommer eller bruker legemidler som ikke er nevnt over vil sykehuslegene gjøre en individuell vurdering. Dere må da vente på brev fra sykehuset.

Se ellers informasjon på nettsidene til HelseNordAnbefaler en tredje vaksinedose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Dose 4

Personer med medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 (prioriteringsgruppe 4) ble prioritert tidlig for grunnvaksinasjon på lik linje med aldersgruppen 65-74 år. Alle i denne gruppen anbefales nå en oppfriskningsdose uavhengig av om de har mottatt 2 eller tre doser i sin primærvaksinasjonsserie.

Gruppen inkluderer de organtransplanterte, de med immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, Downs syndrom, kronisk –

*nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

Det må være gått 6 måneder siden forrige dose vaksine.

Om vaksinetypene og ventetid mellom doser

Om de to vaksinetypene som er i bruk nå

Både Pfizer og Moderna vaksinene baserer seg på samme teknologi. De er svært like i hvordan de er bygget opp og fungerer. I situasjoner der det i praksis er vanskelig å tilby begge doser med samme vaksine, anbefaler Folkehelseinstituttet å kombinere de to vaksinene. Slik kombinasjon av koronavaksiner brukes i en rekke land, blant annet i Canada og Storbritannia.  

Det forventes minst like god beskyttelse av vaksinene gitt i kombinasjon, som når begge doser gis med samme vaksine. 

Folkehelseinstituttet har utdypende og oppdatert informasjon om koronavaksinen.

Vaksine mot koronavirus – Comirnaty (BioNTech og Pfizer)

Vaksine mot koronavirus - COVID-19 Vaccine Moderna

 

Om ventetid mellom vaksiner

Avhengig av hvilken type vaksine du har fått vil det være en minimum ventetid før du kan få dose 2. Tabellen viser de forskjellige kombinasjonene og minste ventetid.

Type vaksine dose 1 Type vaksine dose 2 Korteste ventetid før dose 2
Phizer Phizer 22 dager
Phizer Moderna 29 dager
Moderna Moderna 29 dager
Moderna Phizer 29 dager

På denne siden kan du logge inn og se hvilken type vaksine du fikk sist: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

 

Etterregistrering av vaksine tatt i utlandet

For etterregistering av utenlandsk vaksine, trykk her

Vaksinering av gravide

Folkehelseinstituttet  har følgende anbefaling om vaksinering av gravide

 • Gravide i 2. og 3. trimester bør vaksineres
 • Gravide bør fullvaksineres i svangerskapet
 • Dannelse av antistoffer hos mor kan beskytte barnet mot koronainfeksjon postpatrum
 • Gravide i 1.trimester bør vente til de er i 2.trimester med dose 1, men kan vaksineres i 1. trimester om tilleggsrisiko.
 • Gravide 1 trimester må snakke med lege for man beslutter tidspunkt for vaksine.

Du kan lese mer om Folkehelseinstituttets anbefalinger her

Ofte spurte spørsmål om vaksinering

Hva er planen for vaksinering fremover, når får jeg vaksine / hva er min plass i køen?

Folkehelseinstituttet har laget en oversikt som viser når man kan forvente å bli vaksinert, basert på antall tilgjengelige vaksiner i landet. Du finner denne oversikten her

Antall vaksiner kommunen får tilsendt varierer endel. Det betyr at det er noe uforutsigbart når de forskjellige prioriteringsgruppene og publikum generelt blir vaksinert.

Hvor foregår vaksineringen?

Vaksineringen foregår i Barentshallen. På grunn av uforutsigbart antall vaksiner fra uke til uke trenger vi et lokale som kan stå klart over tid.

Jeg har fått time til vaksinering i Barentshallen, hvordan bør jeg opptre?

Møt opp slik at du er i på venterommet når timen begynner, ikke før eller etter. Dette er viktig for å kunne overholde smittevern.

Er det tilgang for rullestol / rullator på vaksineringslokalet?

Ja, det finnes rampe og tilrettelegging på vaksineringslokalet.

Hvorfor må jeg melde meg på vaksinering?

Koronavaksinen er ømfintlig og krever at den settes 6 timer etter at den er blandet. Den krever også to doser med noen ukers mellomrom. Det betyr at vi må ha lister med hvem som skal ha vaksine hver uke, og at vi kan innkalle de samme folkene når det er gått noen uker.

Kan jeg velge hvilken type vaksine jeg får?

Nei, det er ikke anledning å velge dette, det bestemmes ut fra din alder, om det er andre risikoer eller om du er helsepersonell.

Vaccine information in other languages

You will find information about the Comirnaty vaccine in many languages on the page listed below. It is intended for people in the prioritised groups for vaccination to help them make an informed choice.

Norwegian Institute of Public Healths page with information in many languages

Registrer deg mot kontakt her

Ønsker du ikke vaksine eller du er fullvaksinert et annet sted

Sjekk inn via knappen under og velg nei på spørsmål om du ønsker vaksine.  Da vil du ikke motta flere meldinger om vaksinering fra oss.

Reserver deg mot videre kontakt her

Personvern ved vaksineregistrering / bestilling

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?
 
Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og det er kommunene som har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer i anbefalte grupper som oppholder seg i kommunen. Kommunens ansvar for dette finnes i Smittevernloven § 3–8.
 
For å kunne tilby vaksinen i tråd med Folkehelseinstituttet anbefalinger må vi samle inn og registrere personopplysninger om din helse.
 
Hvilke opplysninger samler vi inn?
 
 Vi ber deg oppgi følgende informasjon:

 • Kontaktinformasjon
 • Om du ønsker vaksine eller ikke.
 • Behov for transport
 • Navnet på din fastlege
 • Om du er helsepersonell eller har annen kritisk samfunnsfunksjon
 • Opplysninger om tidligere og nåværende helsetilstand
 • Eventuelle tidligere allergireaksjon ved vaksine

 
For å sikre kvalitet i innsamlingen benyttes et standardisert spørreskjema. Du vil få de samme spørsmålene enten du velger å bruke det av selvregistreringsløsningen via kommunens hjemmeside eller tar kontakt med oss via telefon. Svarene på spørsmålene skal bidra til at du blir riktig plassert i vaksinekøen.
 
Du vil motta en SMS ved fullført registrering. Når det nærmer seg din tur til å motta vaksine vil du motta en ny SMS der du blir bedt om å bestille time for vaksinering.

Hvem deles opplysningene med?

Opplysningene du oppgir når du registrerer deg er taushetsbelagt informasjon. Det er bare helsepersonell som har ansvar for å foreta prioriteringer og utføre vaksinering som vil ha tilgang til disse opplysningene internt.
 
Opplysningene vil bli lagret i kommunens digitale system for vaksinasjoner, Helseboka. Helseboka har tilgang til noen opplysninger, men kan ikke bruke disse til annet det som er skriftlig avtalt med kommunen gjennom en databehandleravtale.
 
Etter at du har fått vaksine er vi forpliktet til å melde dette til Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Meldeplikten framgår av SYSVAK- registerforskriften §§ 1–7 og 2–1. Når vaksinen er registrert i SYSVAK, vil din fastlege kunne søke opp din vaksinestatus.
 
Du se hvilke vaksinasjonsopplysninger som er registrert om deg selv og dine barn under 16 år i din kjernejournal: https://www.helsenorge.no/kjernejournal/
 
Lagringstid
Vaksinering er å anse som helsehjelp. Opplysningene vil bli journalført og lagret i tråd med pasientjournalforskriften.
 
 Hvilke rettigheter har du? 
 

 • Du har rett til innsyn

Du kan henvende deg til kommunen og be om å få innsyn i dine personopplysninger. Foreldre/ foresatte har rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om egne barn fram til de er 16 år. Dersom barnet er mellom 12 og 16 år skal det få uttale seg før innsyn eventuelt kan gis.

Vi vil svare på din henvendelse innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Du må derfor legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at du er den du er, og at ingen andre gir seg ut for å være deg.
 

 • Du har rett til korrigering 

Dersom du oppdager feilaktige personopplysninger om deg selv kan du kreve at vi korrigerer informasjonen. Kommunen skal også på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger.

 • Du har rett til å be om begrensning eller sletting 

Dersom du mener kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir begrenset eller slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven). 

 • Du har rett til å klage til Datatilsynet 

Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på Datatilsynets nettsider.

 • Kostnadsfrie rettinger 

Når du ber om innsyn, retting, sletting eller tar i bruk andre rettigheter etter personvernreglene, er dette gratis, med mindre anmodningene dine er åpenbart grunnløse eller overdrevne.

 • Kontakt

Dersom du har spørsmål eller innvendinger om behandlingen av dine personopplysninger, kan du sende e-post til postmottak@svk.no eller personvernombud@sor-varanger.kommune.no

Oppdateringslogg

18.08.21 Endret vaksineinfo

21.07.21 Lagt til direkte timebestilling

01.06.21 Endret skrivefeil/klarspråkvask

21.04.21 Lagt til avsnitt om vaksinebevis

30.03.21 Lagt til informasjon om personvern

22.02.21 Lagt til ofte spurte spørsmål

19.02.21 Lagt til påmelding til koronavaksine, fjernet avsnitt om brev til innbyggere over 65 år

22.01.21 Lagt til ukentlig vaksinestatus

21.01.21 Tydeligjort tekst om skjema

19.01.21 Deaktivert elektronisk påmelding for innbyggere 65 år eller eldre

08.01.21 Lagt til avsnitt med link til flerspråklig informasjon

06.01.21 Lagt til avsnitt om brev til innbyggere over 65 år

05.01.21 Lagt til informasjon om selve vaksinen

31.12.20 Lagt til påmeldingsknapp for innbyggere som er 65 år eller eldre

30.12.20 Oppdatert risikogruppe 1 med helsepersonell

28.12.20 Lagt til kommentarfelt

22.12.20 Utdypet risikogrupper og tatt bort avsnitt om generell informasjon. Bruk sidene på Folkehelseinsitituttet