Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eierskapsmeldinger

Sør-Varanger kommunes eierskapsmelding for perioden 2023-2027 ble vedtatt av kommunestyret 31.05.23. Eierskapsmeldingen er lovpålagt, og skal bl.a. gi oversikt over interkommunale samarbeid og selskap kommunen har eierinteresser i, og dermed øke bevisstheten rundt forvaltningen av eierskapet.

Sør-Varanger kommune deltar i 4 ulike selskapsformer;

- Aksjeselskap (AS)

- Kommunale foretak (KF)

- Interkommunale selskap (IKS)

- Samvirke (SA)

 

Eierskapsmelding Sør-Varanger Kommune 2023-2027

Eierskapsmelding Kirkenes Havn KF 

Eierskapsmelding Sør-Varanger Utvikling AS