Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

§ 5b Varig funksjonsnedsettelse

Personer med funksjonsnedsettelse, som innehar gyldig legeerklæring etter vurdering fra kommunelegene, kan få dispensasjon for å kjøre eller bli kjørt med snøscooter.

Kjøringen må ikke være til betraktelig ulempe for andre næringsinteressenter. Kjøringen skal så langt det lar seg gjøre foregå etter eksisterende løyper. Dispensasjonene gis for 5 år/seonger av gangen.

Elektronisk søknadsskjema

Skjema for legeerklæring: Legeerklæring.pdf

 

Sjekkliste for utfylling av søknadsskjema:

Huk av for § 5b Transport av/for varig funksjonshemmede/bevegelseshemmede i søknadsskjemaet.

- Ønsket tidsrom for dipsensasjonen

- Beskrivelse av formålet

- Beskrivelse av kjøretrasé

- Navn på sjåfør hvis søker ikke skal kjøre selv

Tydelig kart med oversikt over kjøretrasé og legeerklæring fra fastlege må vedlegges søknaden.

 

Søknad på papirskjema sendes til postmottak@svk.no eller til Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes.