Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helikopter

Det er et generelt forbud mot landing med luftfartøy i utmark og vassdrag i Sør-Varanger kommune, men lokal forskrift åpner opp for å gi dispensasjon fra forbudet. 

Dispensasjonen kan ikke gis for flere år av gangen, men det kan gis dispensasjon for flere turer innenfor et bestemt tidsrom. Behovet for dette vurderes opp mot mulige skader og ulemper for naturmiljøet.

Lokal forskrift om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, landing med luftfartøy har blitt revidert og ny forskrift ble vedtatt i 07.02.2024.
Se kommunal forskrift

 

Elektronisk søknadsskjema

 

Sjekkliste for utfylling av søknadsskjema:

Huk av for § 5 Landing og start med luftfartøy i søknadsskjemaet.

- Navn på ansvarlig søker

- Formål

- Antall innflygninger

- Tidsrom

- Landingsområde

Tydelig kart med oversikt over landingsområdet skal vedlegges søknaden.

 

Søknad på papirskjema sendes til postmottak@svk.no eller til Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes.

Helikopter.webp