Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

§ 5c Dispensasjon til hytte

Det kan gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr til egen hytte som ikke ligger tilknyttet brøytet bilvei eller offentlig skuterløype.

- Hyttas posisjon og kjørerute skal tegnes på kart og vedlegges søknaden

- Navn på hytteeier/eiere og gnr/bnr/fnr skal oppgis.

Det innvilges inntil 20 turer per hytte. Er det flere eiere av en hytte, fordeles de 20 turene mellom eierne. Nær familie kan også benytte dispensasjonen, men da må disse (og relasjon) opplyses om i søknaden. Men nær familie menes det jf. presedensarkivet til statsforvalteren:

"Foreldre, ektefelle/samboer, barn, svigerbarn og barnebarn kan benytte dispensasjonen selv om de ikke er bostedsregistrert på samme adresse som hytteeier. "Svigerbarn" trenger heller ikke være inngifte, de kan være samboere av hytteeiers barn. Det at dispensasjonen kan deles med flere personer må ikke bety at det skal gis flere turer enn ellers."

Dispensasjonene gis for inntil 5 år/sesonger av gangen. Dispensasjonen kan ikke brukes til ren persontransport, men det er anledning til å la personer sitte på scooteren eller sleden dersom det er ledig plass sammen med bagasje og utstyr.

Dersom personen som søker ikke er eier av hytta (eks. leietaker) skal søknaden behandles etter § 6 Særlig behov.

Elektronisk søknadsskjema
 

Sjekkliste for utfylling av søknadsskjema:

Huk av for § 5c Transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte som ikke ligger tilknyttet brøytet bilvei i søknadsskjemaet.

- hyttas gårds- og bruksnummer

- Hvor mange eiere hytta har

- Ønsket tidsrom for dispensasjonen

- Antall turer det søkes om

- Beskrivelse av kjøretrasé

- Navn på alle som skal benytte dispensasjonen

Tydelig kart med oversikt over hyttas plassering og kjøretrasé skal vedlegges søknaden.
 

Søknad på papirskjema sendes til postmottak@svk.no eller til Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes.