Årsplanen til Villaveien barnehage

Barnehagefakta om Villaveien barnehage.

Bedre språk i barnehagen - språkløyper.

 

Villaveien Naturbarnehage har som navnet tilsier et nært forhold til naturen. I praksis vil det si at vi i stor grad bruker naturen som arena for lek, læring og utvikling.  Personalet skal ha fokus på læringsaktiviteter i leken med barna. Vår visjon: Læring og utvikling gjennom LEK med barn og voksne I NATUREN.

Hvert barn er unikt og lærer på forskjellige måter, vår jobb som voksne er å finne nøkkelen til god læring for hvert enkelt barn. Vi er gode på å se enkelt barn og følge opp barnets behov sammen med foreldrene. Samtidig må vi se egenverdien av barndommen og framme livskvalitet i hverdagen til barna. Barn i naturbarnehager har de samme behov for omsorg, lek og læringsaktiviteter som barn i mer tradisjonelle barnehager.  Naturen gir oss så mange flere muligheter, utfordringen blir å finne, bruke og tilrettelegge for disse mulighetene. Slik at vi kan sikre en god lærings og utviklingsarena for barna.

Naturen er en viktig arena for læring og utvikling av mange grunner.

I naturen bruker man alle sansene sine på en annen måte enn inne. Man får førstehånds erfaring med mange ting. Barnas begrepsutvikling skjer best gjennom førstehåndserfaring, og ved at både sanser og følelser er aktive. Barn lærer gjennom å oppleve, og siden få hjelp av voksne til å framkalle det de har opplevd. Dette kan gjøres ved hjelp av samtale, formingsaktiviteter, drama osv. Naturen gir ofte opplevelser som gjør sterkt inntrykk, slik at det ikke er noe problemer for at barna å huske disse opplevelsene i lang tid etterpå.

Ute i naturen er det færre begrensninger. Barna kan leke og løpe rundt uten at det generer andre, arenaen er større så det blir færre konflikter. Vi kan bruke den tiden vi ellers bruker på problemløsning på andre ting. Barna får automatisk grov motorisk trening ute i naturen og de lærer å møte utfordringer. De får bedre kroppsbeherskelse og blir også mer utholdende.

Friluftsliv er en viktig del av vår kultur arv og det er viktig at barna får positive opplevelser og blir glad i naturen. Det er barna som skal ta vare på naturen i framtiden.  Da er det fint om de har fått forståelse av hva naturen gir oss og hva vi kan høste av den Det er mens barna er små vi kan gi dem gode vaner. Naturen kan også være en viktig arena for rekreasjon og for følelse av mestring. Sist men ikke minst gir den glede og berikelse.