Årsplan for Skytterhusfjellet barnehage

Barnehagefakta for Skytterhusfjellet barnehage.

Barnehagen er en nyvinning på barnehagefeltet, hvor barnehages fysiske rom er spesielt utformet for å ivareta barns behov for tilstedeværende voksne. Dette innebærer at rom for mat/bespisning, stell og påkledning er tilgjengelig, uten at voksne fysisk må ut av enheten. Uteområdet er en kombinasjon av tilrettelagte installasjoner og naturtomt med friluftsområder i rikelig monn. Vår organisering er bygget ut fra en idé om at vi er ett hus. Enhetene samarbeider tett og barns mulighet for å etablere vennskapsrelasjoner i hele barnehagen er viktig for oss.

skytter 2.jpg

Tilstedeværelse handler og om en opplevelse; Hvordan barn opplever at personalet er tilgjengelige for dem – med hele seg! Hvilke øyeblikk er det vi deler, hva er det vi retter oppmerksomheten mot og hva er det vi velger bort?

Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og være tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. Vi tilbyr derfor et leke- og læringsmiljø som både er trygt og utfordrende.