Hvordan søker du? Se veiledning og søknadsprosess.

Tjenesten omfatter: 

  • Utlevering, montering og innlevering av hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen og lokalt lager
  • Enkle tilpasninger av hjelpemidler i brukers hjem, i samråd med ergoterapeut
  • Montering, vedlikehold og demontering av trygghetsalarmer
  • Montering og demontering av nøkkelbokser

 

Målgruppe

Du er eldre eller funksjonshemmet og bor hjemme.

 

Veiledning- hvordan få utført eller motta tjenesten, ta kontakt med:

Ambulerende vaktmester tjeneste

Telefon

Mobil tlf avd leder

Kongensgt 10 A, Kirkenes

78 97 18 63

95 10 02 31