Trenger du veiledning? Trykk her!

Her finner du alle søknadsskjemar.

 

Trenger du avlastning?

Tjenester i kommunal avlastningsbolig tilbys personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid for barn og unge med ulike funksjonshemminger.

Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk.

 

Bistand og opplæring i egen bolig?

Praktisk bistand og opplæring i eget hjem skal gi personer med nedsatt funksjonsevne bistand til å ivareta egenomsorg og opplæring til å ivareta dagliglivets gjøremål med et mål om at den enkelte skal bli mest mulig selvstendig.

 

Har du spørsmål vedr. de ulike tjenestene ta kontakt med koordinering, fag og forvaltningsenheten eller du kan søke på tjeneste ved å trykke her:

Du finner søknadsskjemar til alt fra å støttekontakt til transporttjenester for funksjonshemmede.