Hvordan søker du? Se veiledning og søknadsprosess.

Du kan søke om å få fritidskontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Fritidskontakten får godtgjørelse fra kommunen. Dere møtes hjemme eller går på kafé, kino eller gjør andre aktiviteter sammen. Det er dine interesser og behov som avgjør. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

Målgruppe

Søkere med psykiske, sosiale og/eller fysiske funksjonsnedsettelser, som vanskeliggjør deltakelse i fritidsaktiviteter.

Kriterier/vilkår

Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få fritidskontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis. Du skal ikke belastes for utgifter som fritidskontakten har.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten


Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen


Fritid for alle


Grenselaus fritid

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester


Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)