Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. juni:

Sommeråpningstider på Servicekontoret

Vi har sommeråpningstider i uke 26 - 33 (27. juni - 12. august) kl. 10.00-14.00. God sommer! les mer ...
Skjermbilde 2022-03-22 132609
Temaplan Leve hele livet
Vedtatt temaplan Leve hele livet
De fleste eldre i Sør-Varanger lever gode liv. De former sin egen hverdag, er aktive og deltar i sosiale fellesskap. De får gode helse- og omsorgstjenester når det trengs og bidrar med sine ressurser i jobb, for familie og venner eller i nærmiljøet, og det blir verdsatt.  

Alle eldre bør fortsette å ha disse gode hverdagene, også når helsa etter hvert kan svikte og det offentlige må trå til med et omsorgstilbud.

Kvalitetsreformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Sør-Varanger kommune har allerede omfattende tjenester, tiltak, mål og strategier for å sikre at kommunen er bra å bli eldre i. Denne temaplanen skal styrke noen områder som kartlegging har avdekket som nødvendig. Fellesnevneren for nye tiltak i denne temaplanen er at de involverer kommuneorganisasjonen på tvers av sektorer, samtidig som interesseorganisasjoner får en større rolle.

Du kan laste ned den vedtatte Temaplanen med vedlegg her:

 

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.