Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. juli kl. 10:06

Korona-viruset: Råd til alle i befolkningen

Vask hendene dine, hold avstand til andre, vær hjemme hvis du er syk og ta kloke valg!

les mer ... clear
error_outline
24. juli kl. 09:58

Coronavirus: Information for travelers

Stay home if you are sick, wash your hands, keep at least one meter distance to other people.

les mer ... clear

Kystsoneplan for Varanger

Kystsoneplan for Varanger - Kunngjøring om fastsatt planprogram

Kystsoneplan for Varanger er under arbeid.

Styringsgruppa har i møte 10.12.20 fastsatt Planprogrammet til interkommunal kystsoneplan for Varanger.

 

 

les mer ...
Publisert: 14. desember 2020 | Sist oppdatert: 14. desember 2020

Skjermbilde - varselområde

Kunngjøring: Planprogram for kommunedelplan byplan Kirkenes

Planprogrammet ble fastsatt i kommunestyremøte den 28.08.2019.

les mer ...
Publisert: 03. september 2019 | Sist oppdatert: 03. september 2019

2019004_Plangrense 1-1000_A4_400x566

Varsel om oppstart: Detaljregulering for Kirkenes Barnehage

I hht Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 varsles herved om at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for nye Kirkenes barnehage. Tiltakshaver er Sør-Varanger kommune.

Formål med planarbeidet

Sør-Varanger kommune har vedtatt at Kirkenes barnehage skal rives og ny barnehage skal bygges på samme tomt.

Foreliggende konsept legger til rette for en 6-avdelingsbarnhage på ca. 1500 m2 med tilhørende uteoppholdsareal på ca. 6 daa, samt en adkomstsone (kiss-and-ride) og parkeringsplass langs Kronprinsens gate.

Planen skal legge til rette for en oppgradering av Pisselva og området rundt. I tillegg skal det åpnes for arbeid på kulverten nederst i Pisselva.

les mer ...
Publisert: 08. mai 2019 | Sist oppdatert: 10. mai 2019

snp bilde

Strategisk næringsplan - høring

Strategisk næringsplan 2019-2029 legges her ut til høring. Planforslaget er skrevet i samarbeid med næringslivet, og gjennom workshops og arbeidsmøter er man blitt enig om en felles visjon: En innovativ kommune som samarbeider om nye løsninger.

Frist for å komme med innspill er 3. mai 2019.

les mer ...
Publisert: 20. mars 2019 | Sist oppdatert: 21. mars 2019

Skjermbilde planavgrensning121218_600x399

Forslag til detaljregulering for fv. 885 Langvasseid-Svanvik - til offentlig ettersyn/høring

Forslag til detaljregulering for fv. 885 Langvasseid-Svanvik er utarbeidet av Statens vegvesen på vegne av Finnmark fylkeskommune og i samarbeid med Sør-Varanger kommune. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak. Vi ber med dette om merknader til planforslaget.

Hensikten med planen er å utbedre dagens veg, og foreslå strekningsvise tiltak for å bedre framkommelighet og trafikksikkerhet.
Høring/offentlig ettersyn:
Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 12.12.2018 – 30.01.2019

 

les mer ...
Publisert: 12. desember 2018 | Sist oppdatert: 20. mars 2019