Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Startlån

Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. 

Startlån fra kommunen gjelder deg som ikke får boliglån i vanlig bank og ikke har mulighet til å spare opp egenkapital. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd.

I distrikter kan startlån brukes som rekrutteringstiltak.

Viktig informasjon:

 • Det er ikke krav om egenkapital for å få startlån, men du må kunne betjene startlånet ved siden av alle andre utgifter.
 • Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd  og/eller bostøtte.
 • På sikt vil vanligvis boutgiftene være lavere når man eier bolig enn når man leier. 

Målgruppe:

Startlån og tilskudd kan gis til:

 • Barnefamilier
 • Eldre
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin
 • Tilfeller hvor det er behov for rekruttere og beholde nødvendig kompetanse i kommunen

Hva kan startlån brukes til?

Startlån og tilskudd kan brukes til å:

 • Kjøpe bolig
 • Refinansiere lån med pant i egen bolig
 • Kjøpe ut ektefelle
 • Tilpasse eller utbedre bolig

I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med kommunale tilskudd til tilpasning eller etablering. Sjekk med din kommune om de tilbyr tilskudd. Dersom de gjør det, kan du søke på denne siden.

 

Sjekk om du er i målgruppen for startlån

Søk startlån/ tilskudd her

Retningslinjer for startlån i Sør-Varanger kommune

Informasjon fra Husbanken om startlån og tilskudd