Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bostøtte

Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Husstander med lav inntekt og høye boutgifter kan søke om bostøtte. 

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter. Det gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er.

Sjekk om du kan søke bostøtte
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan søke bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren. 


Informasjon om bostøtte
 

Dersom du trenger hjelp til å søke, kan du komme innom boligkontoret på Rådhuset. Vi har kontordag torsdager mellom kl. 10:00 og 14:00.

Du kan nå oss på tlf. 78977400 alle dager mellom kl. 10:00 og 14:00. Dersom vi er opptatt, ringer vi deg tilbake.  

Om du kommer innom, husk å ta med husleiekontrakt dersom du leier privat. Leier du kommunal bolig trengs ikke husleiekontrakt. Dersom du eier bolig, er det lån på hus som må dokumenteres, eventuell festeavgift og felles husleie. 

Inntekter innhentes elektronisk, med noen unntak. 

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Papirsøknad sendes til Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes. 

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.

Begge foreldre til barn med delt fast bosted kan få bostøtte Foreldre til barn med delt fast bosted blir likestilte  - Husbanken

Det er Husbanken som fatter vedtak og utbetaler bostøtten.

Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Dersom du får avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din også overført til neste måned automatisk. 


Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 

Logg inn i Min bostøtte (Logg inn i Husbanken - Husbanken) for å:

-  Lese brev 

- Melde fra om endring

- Stoppe bostøtten

Last ned brosjyre om bostøtte på ukrainsk (PDF) 9e5u.pdf (husbanken.no)


Klage på vedtak om bostøtte 
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes.
 

 
Lov om bustøtte    


Forskrift om bustøtte