I søknadsskjemaet kan det søkes om:
Økt tid
Opplesing av tekst
Tilpassede lokaler
Bruk av hodetelefon/øreplugger
Annet

Du vil også bli bedt om en kort redegjørelse for hvorfor du søker om tilrettelegging.
Du vise til vedtak om det foreligger.