Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Primærnæringsfondet

Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond skal bidra til å bevare og øke verdiskapningen innen primærnæringene i kommunen. Fondet skal oppmuntre til bærekraftig bruk av områdets land- og sjøbaserte ressurser, og medvirke til videreføring av drift ved generasjonsskifte og økt rekruttering til næringene, spesielt blant kvinner og ungdom.

Fondet kan støtte tiltak innen fiskeri, havbruk, jordbruk, skogbruk, hagebruk, reindrift og utmarksnæringer, og kombinasjoner av primærnæringer.

Prosjekter med totalkostnad under kr 60.000,- avgjøres administrativt, og behandles vanligvis innen 3 uker.

Prosjekter med totalkostnad utover kr 60.000,- behandles av fondsstyret. Søknadsfrist er senest fire uker før møtedato. Her finner du møteplanen

Vedtekter og retningslinjer

Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:

Landbrukssjef Stig Ulvang, tlf. 97594624.