Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Næringsfondet

Bruken av Sør-Varanger kommunes næringsfond skal gjenspeile de mål og strategier som trekkes opp i kommuneplan og øvrige næringsrettede plandokumenter.

Fondet skal særlig bidra til å fremme et mer variert, konkurransedyktig, utadvendt og lønnsomt næringsliv, basert på kommunens geografiske-, og andre fortrinn.

Hvor mye støtte du kan få, avhenger av prosjektets art. Næringsfondet kan yte tilskudd til bedriftsutvikling, kommunalt tiltaksarbeid og grunnlagsinvesteringer. 

Prosjekter med totalkostnad inntil kr 60.000,- kan avgjøres administrativt, og behandles vanligvis innen 3 uker.

Søknader med totalkostnad utover kr 60.000,- behandles av fondsstyret. Se møteplanen her

Vedtekter og retningslinjer

Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:

Næringssjef Stian M. Celius, tlf. 97630612