Ansvar:

Personalsjefen er del av rådmannens ledergruppe, og skal ivareta organisasjonsutvikling, samordning og samhandling mellom enhetene innenfor personalområdet. 

Personalsjefen har ansvar for:

  • å utvikle en moderne arbeidsgiverstrategi for hele organisasjonen.
  • videreutvikling og kvalitetssikring av overordnede strategier for organsasjonsutvikling innad i organisasjonen.
  • å være rådmannens nærmeste medarbeider i utforming og utøvelse av kommunens personal- og organisasjonspolitikk.
  • å utøve myndighet i personalpolitiske spørsmål og enkeltsaker på vegne av rådmannen.
  • å yte råd og bistand til ledere i organisasjonen innen arbeidsgiver-, personal- og lønnspolitiske spørsmål.
  • personalavdelingen.