Ansvar:

Kommunalsjef for helse, omsorg og velferd har overordnet ansvar i saker innen sitt fagområde, og har det utøvende ansvaret for å følge opp politiske vedtak innenfor den myndigheten som er lagt til stillingen. 

Kommunalsjef for helse, omsorg og velferd har det utøvende ansvaret for:

  • Barne- og familieenhet, herunder avdeling for ergoterapi, avdeling for fysioterapi, helsestasjonen og avdeling for psykisk helse og rus.
  • Enhet for hjemmebasert omsorg.
  • Enhet for koordinering, fag og forvaltning.
  • Enhet for tjenesten for funksjonshemmede.
  • Nav.
  • Kommuneoverlegen

Kommunalsjefen skal, sammen med rådmannen, ha ansvar for kommunens daglige drift, sikre videreutvikling av organisasjonen, strategisk planlegging, og arbeide med overordnede mål og strategier.